top of page

PRIVACYBELEID ATELIER V

Inleiding

Om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

Wat

Het gaat om persoonlijke gegevens die je zelf meedeelt en die wij nodig hebben om de diensten te kunnen uitvoeren waarvoor je op ons beroep doet, zodat we kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Nieuwsbrief

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening. 

U heeft op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waardoor u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies omdat ze onze bezoekers toestaan doorheen de site te navigeren en de belangrijkste functies van de website te gebruiken. Hierdoor kunnen wij de beste gebruikservaring bieden. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website voortdurend optimaliseren, jouw voorkeuren onthouden zodat je niet steeds dezelfde informatie moet invoeren wanneer je onze website gebruikt en de veiligheid en snelheid van onze website verbeteren.

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Daarnaast is het wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen zoals IT- consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen en  onze onderneming in het algemeen. Het delen van deze gegevens gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de AVG.

De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden op vraag van elke wettelijke bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven ervan nodig is om aan relevante regelgeving te voldoen of om onze rechten en/ of deze van onze klanten te verdedigen/ beschermen.

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden aangepast conform de gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook om steeds de meest recente versie te raadplegen via onze website.

bottom of page